Corona maatregelen

Momenteel is de wereld in de ban van het corona virus. Er zijn verregaande maatregelen in werking gesteld om verdere besmettingen tot het minimum te beperken en dagelijks komen er nieuwe maatregelen bij. Uiteraard volgen wij deze actualiteiten op de voet en nemen wij ook de nodige maatregelen.

Daarnaast zullen wij, met inachtneming van de voorschriften, alles binnen onze mogelijkheden doen om onze werkzaamheden zo veel mogelijk doorgang te geven. Het voorjaar staat weer voor de deur en ook dit jaar willen we zoveel mogelijk mensen helpen zich voor te bereiden op de hoge temperaturen die komen gaan.

Welk effect hebben de maatregelen voor showroombezoek, inmeetafspraken, montage, reparatie
en planning?

Showroombezoek
Tenzij anders vermeld op de website is onze showroom geopend. Op de voordeur van onze showroom worden alle regels opgesomd. Gelieve bij binnenkomst uw handen te wassen/desinfecteren. Er worden geen handen geschud. Houdt afstand bij onze servicebalie. We hebben maximaal 2 adviseurs in onze showroom, iedere adviseur kan maximaal 2 klanten helpen. Wanneer al onze adviseurs klanten aan het voorzien zijn van advies, dan kan het zijn dat u hierop dient te wachten op een vaste plek. Echter kan het voorkomen dat we de deur dicht houden wanneer het maximum bereikt is. Dit doen we volgens de regels van het RIVM maar bovenal voor de veiligheid van onze medewerkers.

We verzoeken een ieder 1,5 meter afstand te houden van elkaar, andere bezoekers en onze medewerker. In onze showroom hebben we tevens op meerdere plekken de hygiëne regels hangen om een ieder hierop te wijzen.

Uiteraard verzoeken we u uw bezoek uit te stellen wanneer u verschijnselen van koorts over verkoudheid vertoont.

Afspraken bij u thuis (inmeten/monteren/repareren)
De meeste werkzaamheden kunnen wij uitvoeren zonder persoonlijk contact of met inachtneming van een minimale afstand van 2 meter. Bijvoorbeeld werkzaamheden aan de buitenkant van de woning. Moeten we toch binnen zijn kan er voor worden gekozen in afstemming minimaal 2 meter afstand in acht te nemen of deze werkzaamheden op een ander moment uit te voeren. Dat kan in de praktijk betekenen dat we onze buitenzonwering monteren en later terugkomen voor het afwerken/aansluiten aan de binnenzijde van uw woning.

Vertoont u ziekteverschijnsel, geef het ons door!
Uiteraard willen wij ook onze medewerkers maximaal beschermen tegen besmetting. Heeft u een afspraak staan met ons en vertoont u of iemand in uw directe omgeving ziekteverschijnselen? Geef het ons door zodat we samen naar een gepaste oplossing kunnen zoeken.

Regelmatig handen wassen
Zorgvuldig handen wassen is erg belangrijk. Bij binnenkomst en bij vertrek maken onze medewerkers graag van uw faciliteiten gebruik om hun handen te wassen. Wij raden u aan hetzelfde te doen. In het bijzonder nadat er contact is geweest met overgedragen zaken zoals een afstandsbediening, mobiel apparaat, werkbon etc.

(bron: Romazo)