Nieuwbouw

Goed advies, het halve werk

U overweegt een nieuwbouwproject te realiseren. Dat moet mooi en functioneel zijn. U wilt er trots op zijn. Het is belangrijk dat de gebruiker zich comfortabel voelt in de ruimte waar hij leeft of werkt. Niet alleen voor het weren van warmte en hinderlijk zonlicht, maar ook ter bescherming tegen UV-licht, kunnen wij diverse oplossingen aanbieden. Door toepassing van de juiste zon- en lichtwering kan een optimaal werk- en leefklimaat worden gecreëerd, wat bijdraagt aan het verlagen of voorkomen van ziekteverzuim. Een juiste temperatuur, voldoende licht en ventilatie vergroten de kwaliteit van de ruimte, waardoor de productiviteit in bedrijven wordt verhoogd en helpt de leerprestaties op scholen te verbeteren.Onze adviseurs informeren u over alle mogelijkheden en/of oplossingen en brengen u tevens op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Uw vraag:

 • Een comfortabel binnenklimaat?
 • Het daglicht te regelen?
 • Energie besparing?
 • Inbraak preventie?
 • Kunnen uw ideeën zo uitgevoerd?
 • Behalen ze de doelstellingen?
 • Kan er iets beter?
 • U wilt alleen een advies?

Kunnen wij beantwoorden:

 • Comfort en energiereductie zijn bij ons een vereiste
 • Duurzame toepassingen zijn één van onze peilers
 • Voor uw BREEAM certificering het juiste advies
 • Creatieve oplossingen zijn aan ons besteed
 • Vroegtijdige samenwerking: graag! Tijdwinst, goedkoper en minder kans op faalkosten.

 

BREEAM

BREEAM-NL is in Nederland het leidende beoordelingssysteem voor de bepaling van de duurzaamheid van een gebouw. Binnen BREEAM-NL speelt lichtwering een directe rol. In de beoordelingsrichtlijn 2014 (BRL 2014) gebeurt dit in de credit HEA 3 – Tegengaan Lichthinder. In de (nog niet actieve) BRL 2019 is dit onderdeel van de credit HEA 1 – Visueel Comfort geworden.

Voor het behalen van deze credits moet er in alle verblijfsruimtenlichtwering worden toegepast die op voldoende wijze lichthinder tegengaat. Deze lichtwering moet door de gebruiker te bedienen zijn.

De lichtwering moet voor wat betreft ‘glare control’ voldoen aan klasse 3 of 4 volgens EN 14501. De BRL 2014 refereert hierbij aan EN14501:2005, voor de BRL 2019 is dit de herziene norm EN14501:2018. De classificatie volgens de 2005- en de 2019-norm verschilt nogal. Weefsels die volgens de BRL 2014 voldeden, kunnen dat volgens de BRL 2019 niet meer doen. Aangezien in beide BRL’s ook de invloed van het glas verdisconteerd mag worden, kan een weefsel dat net buiten de boot valt in combinatie met het glas toch voldoen. Vraag in dit geval uw Luxaflex® adviseur.

Zowel binnen- als buitenzonwering en zowel rolgordijnen als jaloezieën kunnen aan de BREEAM-NL criteria voldoen.

 

BENG

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG).

Het verschil met de EPC is groot. Van een dimensie loos getal, naar drie berekende BENG-eisen. Deze eisen hebben stuk voor stuk impact.

 1. Maximum aan de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling. Deze energiebehoefte wordt uitgedrukt in ‘thermische’ kilowattuur (kWh) per vierkante meter gebruiksoppervlakte per jaar.
 2. Maximum aan de hoeveelheid primair fossiele brandstof in kWh per vierkante meter gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie.
 3. Een minimum (%) aan het aandeel hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. Het totale energieverbruik bestaat uit het deel primair fossiel energieverbruik plus het deel hernieuwbare energie.

 

Smart Solar Shading

Slimme zonwering heeft een aanzienlijke, directe en positieve invloed op onze woon- en werkomgeving.

Wonen

Smart Solar Shading is uw innovatieve oplossing die de kracht van de zon gebruikt voor meer comfort en energiebesparing in huizen en gebouwen.

Projecten

Slim gecombineerd geautomatiseerde interne en externe zonwering en rolluiken zijn energiebesparend en bieden de inzittenden optimaal thermisch en visueel comfort.

Onze adviseurs informeren u over alle mogelijkheden en/of oplossingen en brengen u tevens op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, kennisdeling is onze kracht.

Uiteindelijk wordt uw keuze de beste keuze!