Onderhoud

Zonwering wordt dagelijks blootgesteld aan weerselementen en verslijt door gebruik. Voor de beste werking, veiligheid en langst mogelijke levensduur is onderhoud en reparatie nodig. Bij ons kunt u terecht voor zowel preventief als correctief onderhoud aan ieder type zonwering. Voor het verhelpen van acute storingen bieden wij 24/7 opvolgcontracten aan.

Uw partner voor renovatie, preventief- & correctief
onderhoud voor ieder type zonwering

Onderhoudscontract

Voor het uitvoeren van periodiek onderhoud aan de zonwering is een onderhoudscontract een goede oplossing. Tijdens het periodieke onderhoud wordt de veiligheid en functioneren van alle componenten gecontroleerd en waar mogelijk direct hersteld. Na uitvoering van periodiek onderhoud ontvangt u een rapportage (indien gewenst volgens conditiemeting NEN 2767) over de conditie van de zonwering. Bij constatering van onherstelbare defecten zal dit gekoppeld zijn aan een prijsopgave voor verdere herstelwerkzaamheden, indien gewenst gekoppeld aan een meerjarenbegroting. Wij maken onderscheid in onderhouds- en inspectiecontracten, en het interval is volledig af te stemmen. Uiteraard kunnen wensen en eisen afwijken, we denken graag mee!