Service & onderhoud

In stand houden van kwaliteit

U gebruikt zelf uw pand?
U draagt zorg voor een pand?
Een tevreden huurder of gebruiker is belangrijk voor u?

Een contract kan aan die tevredenheid bijdragen.
Inspectie- of onderhoudscontract: het kan geregeld worden voor u.

Jaarlijkse controle van de zonwering: – verlengt de garantie – signaleert eerder problemen – leidt tot een gedegen advies bij veranderende omstandigheden

Wij zijn 24/7 bereikbaar en als u wilt kan onze 24-uurs storingsdienst er voor zorgen dat uw probleem snel opgelost wordt. (vraag naar de voorwaarden)

Wilt u sturen op budgetten? Dan is een conditiemeting volgens de NEN 2767 in combinatie met een Meer-Jaren-Onderhouds-Begroting iets waar wij u in kunnen voorzien. Voor langere periode inzicht krijgen in kwaliteit, risico’s en budget.

Gebouwbeheer: meer dan stenen. Samen met u!